استفاده از فن‌آوری های هوشمند تا چه میزان در منازل امریکا رایج است؟استفاده از فن‌آوری های هوشمند تا چه میزان در منازل امریکا رایج است؟

پژوهشی که نیلسون انجام داد این حقیقت را آشکار نمود که 64 درصد از آمریکایی‌ها اطلاعات زیادی راجع به فن‌آوری خانه‌های هوشمند ندارند. مطالعه دیگری که توسط هریس پل انجام شد، این نظر را بیشتر تقویت نمود؛ نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل شد این بود که بخشی از یک خانه هوشمند که در بین اکثر افراد کاربرد دارد و مشترک است، سیستم اسپیکر بی‌سیم است. 17 درصد از امریکایی‌ها یک یا چندین عدد از اسپیکرهای بی‌سیم در خانه‌های خود استفاده می‌کنند، 11 درصد افراد از ترموستات هوشمند و 9 درصد نیز از سیستم امنیتی خانگی بی‌سیم یا هوشمند استفاده می‌کنند. کمبود آگاهی و دانش در این زمینه یک دلیل بر عدم وجود این فن‌آوری در منازل بسیاری را امریکایی‌ها بوده است، با این وجود هزینه نیز دلیلی دیگر در این زمینه محسوب می‌شود. بر اساس مطالعه‌ای که هریس پل انجام داد، 88 درصد از آمریکایی‌ها تصور می‌کنند که خانه هوشمند یکی از اقلام گران‌قیمت است و 37 درصد از افراد خرید آن را برای زمانی در نظر دارند که قیمت‌ها افت کند. نمودار زیر درصد افرادی که یک یا چندین وسیله از موارد استفاده‌شده در فن‌آوری خانه هوشمند را در خانه‌های خود به‌کار می‌برند نشان می‌دهد.


استفاده از فن‌آوری های هوشمند تا چه میزان در منازل امریکا رایج است؟محصولات پیام پارس