جایگزین‌نمودن لامپ های رشته با لامپ‌های LEDدجایگزین‌کردن لامپ‌های سنتی با لامپ های LED ممکن است کمی گیج کننده باشد، اما اینفوگراف زیر می تواند در این خصوص راهگشا باشد. نکته مهم در این امر، میزان شدت روشنایی یا lumen در خروجی لامپ‌ها است. به این ترتیب، با نگاه به برچسب لامپ رشته‌ای خود و یافتن میزان lumen آن، شاخص مورد نیاز برای انتخاب لامپ LED به‌دست می‌آید.جایگزین‌نمودن لامپ های رشته با لامپ‌های LED